-- Adversting 9 REKLAM ALANI --

-- Adversting 10 --

İmani Tavır Ve Şirk

22:09:32 | 2022-11-10
Ayten Deniz
Ayten Deniz      [email protected]

 

 

Dini yaşamak kolaydır; Allah kolaylaştırır. Gerçek sıkıntı ve eziyet, “…Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapıvermiş veya rüzgâr onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir.” (Hac Suresi, 31) ayetiyle bildirildiği üzere, şirktedir.

 

Dini yaşamakla insan maddi ve manevi terakki kazanır, maneviyatı gelişirken maddi hayatında gelişmeler başlar.

Kendisine faydası olmayan sahte şeylerin değersizliğini anlayan insan tek kurtuluşun yüce Allah’ın kapısında olduğunu bilir

Bu güven ona rahat bir dünyevi hayat sağlar. Şirkin çirkin bataklığından kurtulan kişi imanın güvenli, huzurlu, dingin rahatlığına erer ruhu RAB'BİN dilemesiyle nura kavuşur.

 

Ancak insanın apaçık düşmanı şeytan var, insana imanı yaşamayı zor ve sıkıntılı gösteren... Merhametlilerin merhametlisi Allah samimi kullarına imanı sevdirir ve onları karanlıklardan Kendi dosdoğru, aydınlık yoluna iletir. Dolayısıyla sinsi karakterli şeytanın, Allah’a kullukta samimi çaba içinde olan müminleri verdiği telkinlerle kandırması, yaşadıkları aydınlıktan kendi bataklığına çekmesi zordur.

 

Oysa onlar, dini yalnızca O'na halis kılan Hanifler (Allah'ı birleyenler) olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekâtı vermekten başkasıyla emrolunmadılar. İşte en doğru (dimdik ve sapasağlam) din budur. (Beyyine Suresi, 5)

 

Şirk, yalnız birtakım eşya ya da putlara tapmakla sınırlı değil.

Şirk yalnız tevhidi inkâr etmekle olmaz  TEVHİDİ inkâr eden müşrik olur. Tevhit Allah’u Teâlâ’yı birlemektir şirk bunun tam zıddıdır.

Şirk Allah’u Teâla’nın hakkını gözetmemek, onun yerine başka şeyleri koymak, yardımı, Nusret’ı, rızkı başkasından beklemek,

 

Allah'tan başka varlıklardan yardım beklemek, onların hoşnutluğunu aramak ve Allah dışında başka bir varlığın rızasını Allah rızasına tercih etmek, kimi ‘şey’leri Allah’tan önde tutmak bunların tümü, Allah'a şirk koşma anlamındadır. İnsanın kendisini bu durumdan uzak/müstağni görmesi büyük hata olur. Hırsla dünyevi hedeflerine koşarcasına gidip kulluğun vazifelerini yapmamak insanın hem bu dünya, hem ahiret saadetine engeldir. Çünkü HIRS sebebi hasrettir kişinin hüsranına sebep olduğunu çok kere görmüşüzdür. Gerçek huzur ve mutluluk

Yüce Rabbin huzurunda huzur bulmaktır.

              

İnsanların dünyada özlemini duydukları huzur, mutluluk ve nimetler içinde yaşayabilmelerinin tek yolu, yalnızca Allah'a kulluk etme bilincini/sorumluluğunu taşımalarıdır. Bu gerçek unutulduğunda ise ahlaki çöküntü, insan ilişkilerindeki yozlaşma, çıkar ve beklentilere dayalı ilişkiler, güçlünün zayıfı ezmesi, acımasızlık, zalimlik, sahtekârlık ve düşmanlığa hayat sahası açılır. Allah'ın buyruklarının terk edilip, insanların kendi hevalarına uymaları, insanlığı ciddi dejenerasyona sürükler.

Çağımız tamda bu dejenerasyonun pençesinde kıvranırken bu gerçekler hayatımıza yön vermelidir.

 

SELAM VE hürmetlerimle Allah’u Teâla’ya emanetsiniz...

 

-- Adversting 6 REKLAM ALANI --
ETİKET :   yazar-ayten-deniz-imani-tavir-ve-sirk-makalesi-bengises-gazetesi-balikesir-1

Tümü